Grävarbeten i Sandviken kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.sandviken.se
Ansökningar
Sök adress
Sök:
Ansökansinformation

Ansökan: 22/178 Arbetstyp: Grävarbete
Entreprenör: Sandviken Energi Elnät AB (frågare) Status: Godkänd
Berörda vägar: Nya avfarten Järbovägen - E16 E16
Ansökan gäller: El-kabel
Start: 2022-09-26
Slut: 2023-02-28
Ärendeinformation
Registrerad: 2022-09-20 Andra ansökningar på ärendet: Vägarbete (18116)
Vägarbete (18870)
Ärendetitel: Kabelskarvning Tuna Ärendetyp: Ansökan
©2023 Geomatikk AB

Navigation i kartan:

Verktygsfältet ovanför kartan låter dig manövrera i kartan.

Information om objekt

Genom att klicka en gång på aktuella ytor kommer en infomationsruta visas.

Navigeringsverktyg

navigasjonsverktøy Längst upp till vänster finns ett navigeringsverktyg, via pilarna kan du flytta kartan norr, öst, syd och väst, och via "reglaget" du ändra skalan. Dra handtaget nedåt för att zooma ut och upp för att zooma in. Eventuellt kan även "+" och "-" knapparna användas.