Grävarbeten i Sandviken kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.sandviken.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
23/45 Sveavägen 16 Grävarbete Sveavägen Eltel Networks Infranet AB 2023-04-18 2023-07-31
23/47 Barrsätragatan 48 Grävarbete Barrsätragatan Eltel Networks Infranet AB 2023-04-18 2023-06-08
23/50 Byte nätstation T-11020 Grävarbete Centralvägen TST gruppen AB - AVD 30 2023-05-08 2023-08-31
23/51 Byte nätstation T-11145 Grävarbete Gränsvägen TST gruppen AB - AVD 30 2023-05-08 2023-08-31
23/52 Byte nätstation T-22155 Grävarbete Allén TST gruppen AB - AVD 30 2023-05-08 2023-08-31
23/53 Byte nätstation T-00045 Grävarbete Klangvägen TST gruppen AB - AVD 30 2023-05-08 2023-10-31
23/55 Allévägen 67 Grävarbete Allévägen Eltel Networks Infranet AB 2023-04-28 2023-06-08
23/56 Bollvägen 13 Grävarbete Bollvägen Mosaikvägen Eltel Networks Infranet AB 2023-05-01 2023-06-08
23/62 Väntplats Coop Grävarbete Västerled Sandviken Energi AB 2023-05-22 2023-08-31
23/63 Bergsgatan 5 Grävarbete Bergsgatan Sandviken Energi AB 2023-05-15 2023-06-14
23/64 Björkgatan 15 Grävarbete Björkgatan MB Gräv & Last AB 2023-05-15 2023-06-15
23/65 Bergsgatan 5 Grävarbete Bergsgatan Bergsgatan Sandviken Energi AB 2023-05-15 2023-06-14
23/66 Pellesvägen 3 Grävarbete Pellesvägen Pellesvägen Sandviken Energi AB 2023-05-22 2023-06-21
23/68 Sänkning av högspänningskabel Vallhovsvägen Grävarbete Västerled Sandviken Energi Elnät AB (frågare) 2023-05-09 2023-05-31
23/69 Kabelanvisning Koppargatan 10 Grävarbete Koppargatan Sandviken Energi Vatten AB 2023-05-15 2023-06-05
23/73 Kabelfel Majorsgatan 23 Grävarbete Majorsgatan Sandviken Energi Elnät AB (frågare) 2023-05-15 2023-05-31
23/74 Älgstigen 10-11 Grävarbete Älgstigen MB Gräv & Last AB 2023-05-22 2023-07-30
23/76 HPL Kremlan Grävarbete Västerled Sandviken Energi AB 2023-05-15 2023-09-29
23/77 Tåhakevägen 6 Grävarbete Tåhakevägen Sandviken Energi AB 2023-05-25 2023-06-29
< 1 2
©2023 Geomatikk AB